Rammer for by og land

3.O.11


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Amhøjvej i Jelling

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som vuggestue, børnehave, fritidshjem, fritidsformål samt rekreative formål.

Bebyggelsens omfang
Det rekreative område ved Grangaards Mose ligger i landzone som en del af en grøn kile fra golfbaneområdet, og det er derfor kun den del der ligger i byzone, der har en bebyggelsesprocent på 35.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00