Rammer for by og land

3.O.11


Bestemmelser

Plannummer 3.O.11 
Plannavn Offentligt område ved Amhøjvej i Jelling 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som vuggestue, børnehave, fritidshjem, fritidsformål samt rekreative formål. 
Bebyggelsens omfang Det rekreative område ved Grangaards Mose ligger i landzone som en del af en grøn kile fra golfbaneområdet, og det er derfor kun den del der ligger i byzone, der har en bebyggelsesprocent på 35. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00