Rammer for by og land

3.O.10


Bestemmelser

Plannummer 3.O.10 
Plannavn Offentligt område ved Plantagevej i Jelling 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som dag- og døgninstitutioner, kursus- og uddannelsescenter m.v. 
Miljø Dele af området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 17 vedr. 300 meter beskyttelseslinie om større skove. Dele af området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 18 vedr. 100 meter beskyttelseslinie om faste fortidsminder. (nr. 3009-15) 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00