Rammer for by og land

3.O.10


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Plantagevej i Jelling

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som dag- og døgninstitutioner, kursus- og uddannelsescenter m.v.

Miljø
Dele af området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 17 vedr. 300 meter beskyttelseslinie om større skove. Dele af området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 18 vedr. 100 meter beskyttelseslinie om faste fortidsminder. (nr. 3009-15)

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00