Rammer for by og land

3.E.4


Bestemmelser

Plannummer 3.E.4 
Plannavn Erhvervsområde nord for Nordkrogen i Jelling Nordkrogen i Jelling 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. 
Bebyggelsens omfang Byrådet kan i særlige tilfælde tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 
Miljø Støjgrænsen for området er 60 dB(A). 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00