Rammer for by og land

3.E.2


Bestemmelser

Plannummer 3.E.2 
Plannavn Erhvervsområde ved Vejlevej og Industrivej i Jelling 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom handels-, forretnings- og servicevirksomhed med behov for værksteds-, udstillings- og salgslokaler. I området må der kun opføres eller indrettes boliger i tilknytning til virksomheden. 
Bebyggelsens omfang Byrådet kan tillade at en bygning eller dele heraf opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00