Rammer for by og land

3.E.1


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Nordkrogen i Jelling

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
25%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. rumfang m3 pr. m2
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engros- og detailhandel. I området må kun opføres eller indrettes de portnerboliger der er nøcvendige for virksomheden.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten for delområde A må maksimalt være 33,33. Bebyggelsesprocenten for delområde B må maksimalt være 25. Bebyggelsens rumfang for delområde A må maksimalt være 3m³ / m² grundareal. Bebyggelsens rumfang for delområde B må maksimalt være 2m³ / m² grundareal. Byrådet kan tillade at en bygning eller dele heraf opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Grundstørrelser på delområde A må minimum være 2.500 m². Grundstørrelser på delområde B må minimum være 2.000 m². Facadelængder på delområde A må minimum være 32 m. Facadelængder på delområde B må minimum være 25 m.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00