Rammer for by og land

3.E.1


Bestemmelser

Plannummer 3.E.1 
Plannavn Erhvervsområde ved Nordkrogen i Jelling 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed samt engros- og detailhandel. I området må kun opføres eller indrettes de portnerboliger der er nøcvendige for virksomheden. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten for delområde A må maksimalt være 33,33. Bebyggelsesprocenten for delområde B må maksimalt være 25. Bebyggelsens rumfang for delområde A må maksimalt være 3m³ / m² grundareal. Bebyggelsens rumfang for delområde B må maksimalt være 2m³ / m² grundareal. Byrådet kan tillade at en bygning eller dele heraf opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Grundstørrelser på delområde A må minimum være 2.500 m². Grundstørrelser på delområde B må minimum være 2.000 m². Facadelængder på delområde A må minimum være 32 m. Facadelængder på delområde B må minimum være 25 m. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00