Rammer for by og land

3.C.3


Bestemmelser

Plannummer 3.C.3 
Plannavn Centerområde ved Bethaniavej og Møllegade i Jelling 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 100% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, kontorerhverv, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed, boliger og offentlige formål, herunder udstilling, kulturhus, friarealer, parkeringspladser m.v. 
Bebyggelsens omfang Facaderne skal fremstå som en helhed fra terræn til tag. Der er ikke krav om bestemte materialer, men materialerne skal være præget af høj kvalitet og anvendes på en måde, så der skabes et smukt område med god helhedsvirkning i forhold til omkringliggende byggeri. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00