Rammer for by og land

3.C.3


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Bethaniavej og Møllegade i Jelling

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
100%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
12,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, kontorerhverv, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed, boliger og offentlige formål, herunder udstilling, kulturhus, friarealer, parkeringspladser m.v.

Bebyggelsens omfang
Facaderne skal fremstå som en helhed fra terræn til tag. Der er ikke krav om bestemte materialer, men materialerne skal være præget af høj kvalitet og anvendes på en måde, så der skabes et smukt område med god helhedsvirkning i forhold til omkringliggende byggeri.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00