Rammer for by og land

3.B.9


Bestemmelser

Plannummer 3.B.9 
Plannavn Boligområde ved Ringvejen i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f. eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang For storparcel A20 og A23 må bebyggelsen ikke opføres med mere end 1 etage. For storparcel A21 og A22 må bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00