Rammer for by og land

3.B.9


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Ringvejen i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f. eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
For storparcel A20 og A23 må bebyggelsen ikke opføres med mere end 1 etage. For storparcel A21 og A22 må bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00