Rammer for by og land

3.B.8


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Tornager i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f. eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Område 3.B.8 må ikke udstykkes yderligere.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00