Rammer for by og land

3.B.8


Bestemmelser

Plannummer 3.B.8 
Plannavn Boligområde ved Tornager i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f. eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Område 3.B.8 må ikke udstykkes yderligere. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00