Rammer for by og land

3.B.7


Bestemmelser

Plannummer 3.B.7 
Plannavn Boligområde ved Vestergade og Kollegievej i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder, at enkelte grunde ved lokalplanlægning kan få en højere bebyggelsesprocent. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00