Rammer for by og land

3.B.6


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Bethaniavej og Fårupvej i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt tilnærmere angivne erhverv. Desuden kan området anvendes til nationalhistoriske fortidsminder, formidling af Verdensarven, parkeringspladser og rekreative arealer.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmeregodkendt bebyggelsesplan.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00