Rammer for by og land

3.B.6


Bestemmelser

Plannummer 3.B.6 
Plannavn Boligområde ved Bethaniavej og Fårupvej i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt tilnærmere angivne erhverv. Desuden kan området anvendes til nationalhistoriske fortidsminder, formidling af Verdensarven, parkeringspladser og rekreative arealer. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmeregodkendt bebyggelsesplan. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00