Rammer for by og land

3.B.34


Bestemmelser

Plannummer 3.B.34 
Plannavn Boligområde ved Grangaard Allé i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Områdets beliggenhed i den forudsatte nyplantede skov vil kunne få en særlig identitet, hvor skoven ud over læ vil skabe fine rekreative muligheder. 
Miljø Regnvand skal opsamles i lokale regnvandsbassiner som afleder til Grejs Å og Skovdallund Møllebæk. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser I området findes fredede diger. Ny bebyggelse skal tilpasses, således at der tages hensyn til digerne. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00