Rammer for by og land

3.B.32


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Haugled i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Området er fra Byrådets side tænkt som et blandet boligområde, hvor der både kan etableres individuelle boliger på små grunde og mindre tæt-lave bebyggelser. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Det er intentionen, at der her kan skabes et tæt og intimt område som supplement til den mere åbne karakter i område 3.B.30.

Miljø
Regnvand skal føres til regnvandsbassiner i de grønne kiler.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00