Rammer for by og land

3.B.32


Bestemmelser

Plannummer 3.B.32 
Plannavn Boligområde ved Haugled i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Området er fra Byrådets side tænkt som et blandet boligområde, hvor der både kan etableres individuelle boliger på små grunde og mindre tæt-lave bebyggelser. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Det er intentionen, at der her kan skabes et tæt og intimt område som supplement til den mere åbne karakter i område 3.B.30. 
Miljø Regnvand skal føres til regnvandsbassiner i de grønne kiler. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00