Rammer for by og land

3.B.31


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Grangaard Allé i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse. Det skal sikres, at bebyggelsen placeres så skoven kan ses imellem bygningerne.

Miljø
Regnvand opsamles i lokale regnvandsbassiner som afleder til Grejs Å og Skovdallund Møllebæk.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00