Rammer for by og land

3.B.31


Bestemmelser

Plannummer 3.B.31 
Plannavn Boligområde ved Grangaard Allé i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse. Det skal sikres, at bebyggelsen placeres så skoven kan ses imellem bygningerne. 
Miljø Regnvand opsamles i lokale regnvandsbassiner som afleder til Grejs Å og Skovdallund Møllebæk. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00