Rammer for by og land

3.B.28


Bestemmelser

Plannummer 3.B.28 
Plannavn Boligområde ved Amhøjvej i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Boligformål 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav boligbebyggelse. Det er vigtigt, at bebyggelsen indarbejdes i forhold til den markante skrænt, så der skabes en markant bebyggelse på dette sted. Bebyggelse skal minimum have en afstand på 50 meter til jernbanereservation. 
Miljø Regnvand skal føres til regnvandsbassiner i de grønne kiler. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00