Rammer for by og land

3.B.28


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Amhøjvej i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Boligformål

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være tæt-lav boligbebyggelse. Det er vigtigt, at bebyggelsen indarbejdes i forhold til den markante skrænt, så der skabes en markant bebyggelse på dette sted. Bebyggelse skal minimum have en afstand på 50 meter til jernbanereservation.

Miljø
Regnvand skal føres til regnvandsbassiner i de grønne kiler.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00