Rammer for by og land

2.R.1


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Bregnhovedvej i Give

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som fritidsområde/golfbane med de nødvendige faciliteter som klublokale, pro-shop, cafeteria, materielgård, p-pladser mv.

Bebyggelsens omfang
Det samlede bruttoareal for den samlede bebyggelse inden for området må maksimalt udgøre 3.000 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Den del af området der ikke er golfbane overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00