Rammer for by og land

2.R.1


Bestemmelser

Plannummer 2.R.1 
Plannavn Rekreativt område ved Bregnhovedvej i Give 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som fritidsområde/golfbane med de nødvendige faciliteter som klublokale, pro-shop, cafeteria, materielgård, p-pladser mv. 
Bebyggelsens omfang Det samlede bruttoareal for den samlede bebyggelse inden for området må maksimalt udgøre 3.000 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Den del af området der ikke er golfbane overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00