Rammer for by og land

2.O.9


Bestemmelser

Plannummer 2.O.9 
Plannavn Offentligt område ved Skovbakken i Give 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, i form af idrætsplads, friluftsbad, camping m.v. samt boligformål i form af lav boligbebyggelse opført efter en samlet plan. 
Miljø Den vestlige del af området er omfattet af støj- og vibrationsgrænsen for jernbanen Vejle - Herning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00