Rammer for by og land

2.O.9


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Skovbakken i Give

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, i form af idrætsplads, friluftsbad, camping m.v. samt boligformål i form af lav boligbebyggelse opført efter en samlet plan.

Miljø
Den vestlige del af området er omfattet af støj- og vibrationsgrænsen for jernbanen Vejle - Herning.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00