Rammer for by og land

2.O.6


Bestemmelser

Plannummer 2.O.6 
Plannavn Offentligt område ved Diagonalvejen i Give 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 20.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som park (anlæg), hotel- og kursusvirksomhed og rekreativt område. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00