Rammer for by og land

2.O.5


Bestemmelser

Plannummer 2.O.5 
Plannavn Offentligt område ved Søndermarken i Give 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som sportsplads, ridecenter, børnehave samt anden offentlig institution med mere, som kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00