Rammer for by og land

2.O.1


Bestemmelser

Plannummer 2.O.1 
Plannavn Offentligt område ved Tykhøjetvej i Give 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, som uddannelse og beskæftigelsescenter. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser En udbygning af området skal ske i overensstemmelse med helhedsplanens intentioner om etablering af grønne forbindelser. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00