Rammer for by og land

2.E.8


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Tykhøjetvej i Give

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål.

Bebyggelsens omfang
Den fremtidige byudvikling skal tage ske under hensyntagen til helhedsplanens principper.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Inddragelse af området kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00