Rammer for by og land

2.E.8


Bestemmelser

Plannummer 2.E.8 
Plannavn Erhvervsområde ved Tykhøjetvej i Give 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. 
Bebyggelsens omfang Den fremtidige byudvikling skal tage ske under hensyntagen til helhedsplanens principper. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Inddragelse af området kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00