Rammer for by og land

2.E.7


Bestemmelser

Plannummer 2.E.7 
Plannavn Erhvervsområde ved Donneruplundvej i Give 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, i form af kontorerhverv, mindre industri, lager- og værkstedsvirksomheder og større industri. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Lokalplanlægning af området forudsætter en udarbejdelse af en samlet strukturplan, hvor der fastlægges principper for vejbetjening, udstyknings- og bebyggelsesplaner, zonering af erhverv, bygningshøjder mm. Planen skal detaljere og udbygge helhedsplanens målsætninger for mødet med motorvejen. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00