Rammer for by og land

2.E.7


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Donneruplundvej i Give

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
3

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, i form af kontorerhverv, mindre industri, lager- og værkstedsvirksomheder og større industri.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Lokalplanlægning af området forudsætter en udarbejdelse af en samlet strukturplan, hvor der fastlægges principper for vejbetjening, udstyknings- og bebyggelsesplaner, zonering af erhverv, bygningshøjder mm. Planen skal detaljere og udbygge helhedsplanens målsætninger for mødet med motorvejen.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00