Rammer for by og land

2.E.4


Bestemmelser

Plannummer 2.E.4 
Plannavn Erhvervsområde ved Troldmosevej i Give 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 15.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel samt enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig o.lign.) i tilknytning til den enkelte virsomhed. I området kan der etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Butikker må etableres med et bruttoetageareal på max. 5.000 m². Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00