Rammer for by og land

2.E.2


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Hjortsvangen i Give

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2½ etager

Max. bygningshøjde
15.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel samt enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig o.lign.) i tilknytning til den enkelte virksomhed.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Den del af området, som kan jernbanebetjenes, skal fortrinsvis anvendes til virksomheder med relation til jernbanenettet.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00