Rammer for by og land

2.B.7


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Agerbølparken i Give

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00