Rammer for by og land

2.B.7


Bestemmelser

Plannummer 2.B.7 
Plannavn Boligområde ved Agerbølparken i Give 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00