Rammer for by og land

2.B.6


Bestemmelser

Plannummer 2.B.6 
Plannavn Boligområde ved Diagonalvejen i Give 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt offentlige formål, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav. 
Miljø En del af området indeholder udpeget naturområde i form af skov. Ved udnyttetlse af området skal der etableres erstatningsskov. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00