Rammer for by og land

2.B.6


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Diagonalvejen i Give

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt offentlige formål, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav.

Miljø
En del af området indeholder udpeget naturområde i form af skov. Ved udnyttetlse af området skal der etableres erstatningsskov.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00