Rammer for by og land

2.b.14


Bestemmelser

Plannummer 2.b.14 
Plannavn Boligområde ved Kjærsgårdsvej i Give 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 15.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boliger samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser I området må der ikke drives handel med dagligvarer. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00