Rammer for by og land

2.b.14


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Kjærsgårdsvej i Give

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Anvendelse konkret
Blanding af boligtyper

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
70%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
15.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boliger samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
I området må der ikke drives handel med dagligvarer.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00