Rammer for by og land

2.B.12


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Hospitalsgade og Nørregade i Give

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
55%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
10.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være etagebyggeri. Bygningsfacadehøjden må ikke overstige 10 m. Heri medregnes ikke gavltrekanten. Taghældningen på bebyggelsen må ikke overstige 35% i forhold til et vandret plan.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00