Rammer for by og land

2.B.12


Bestemmelser

Plannummer 2.B.12 
Plannavn Boligområde ved Hospitalsgade og Nørregade i Give 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 55% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 10.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være etagebyggeri. Bygningsfacadehøjden må ikke overstige 10 m. Heri medregnes ikke gavltrekanten. Taghældningen på bebyggelsen må ikke overstige 35% i forhold til et vandret plan. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00