Rammer for by og land

2.B.11


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Kjærsgårdsvej i Give

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og offentlige formål, samt mindre butikker til områdets lokale forsyning eller andre nærmere angivne erhvervsformål, til håndværk, lager og værkstedsformål mv., der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være tæt-lav. For ejendomme, der anvendes til en af ovennævnte butiks- og erhvervsformål, kan bebyggelsesprocenten være op til 70.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00