Rammer for by og land

2.B.11


Bestemmelser

Plannummer 2.B.11 
Plannavn Boligområde ved Kjærsgårdsvej i Give 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og offentlige formål, samt mindre butikker til områdets lokale forsyning eller andre nærmere angivne erhvervsformål, til håndværk, lager og værkstedsformål mv., der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav. For ejendomme, der anvendes til en af ovennævnte butiks- og erhvervsformål, kan bebyggelsesprocenten være op til 70. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00