Rammer for by og land

2.B.10


Bestemmelser

Plannummer 2.B.10 
Plannavn Boligområde, Give 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, som børneinstitutioner, varmecentral og lignende, samt andre udtrykkeligt angivne anlæg, der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav og åben-lav. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. Den del af området, der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00