Rammer for by og land

2.B.10


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde, Give

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, som børneinstitutioner, varmecentral og lignende, samt andre udtrykkeligt angivne anlæg, der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være tæt-lav og åben-lav.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone. Den del af området, der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00