Rammer for by og land

24.E.4


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Ribevej, Ødsted

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
2

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til lettere erhvervsformål i form af tankstation.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00