Rammer for by og land

23.E.1


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Mølgårdvej i Vonge

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel samt enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig o.lign.) i tilknytning til den enkelte virksomhed.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
I området må der ikke drives handel med dagligvarer.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00