Rammer for by og land

23.B.4


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Mølgårdvej i Vonge

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med mulighed for mindre erhverv, der kan placeres i boligområder.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen er åben-lav, med byggefelter på ca. 1.000 m², hvor den samlede bebyggelse på byggefeltet er begrænset til 300 m², heraf højst 250 m² til beboelse.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00