Rammer for by og land

23.B.4


Bestemmelser

Plannummer 23.B.4 
Plannavn Boligområde ved Mølgårdvej i Vonge 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med mulighed for mindre erhverv, der kan placeres i boligområder. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen er åben-lav, med byggefelter på ca. 1.000 m², hvor den samlede bebyggelse på byggefeltet er begrænset til 300 m², heraf højst 250 m² til beboelse. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00