Rammer for by og land

23.B.3


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Nordvangen i Vonge

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende, til dækning af lokale behov.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00