Rammer for by og land

22.R.1


Bestemmelser

Plannummer 22.R.1 
Plannavn Rekreativt område ved Gyvelvej i Vandel 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder o. lign. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00