Rammer for by og land

21.B.6


Bestemmelser

Plannummer 21.B.6 
Plannavn Boligområde ved Kildedalen i Thyregod 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav. Bebyggelsen skal holde en afstand på min. 100 m. til Givevej. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00