Rammer for by og land

20.E.3


Bestemmelser

Plannummer 20.E.3 
Plannavn Erhvervsområde ved Klattrupvej i Smidstrup 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af let industri, håndværk, lager og lignende ikke-forurenende virksomhed. 
Miljø En lokalplan for området skal fastlægge bestemmelser, der imødegår forurening af grundvandet. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00