Rammer for by og land

20.E.2


Bestemmelser

Plannummer 20.E.2 
Plannavn Erhvervsområde ved Håstrupvej i Smidstrup 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som let industri, håndværksvirksomhed og lignende. 
Miljø En lokalplan for området skal fastlægge bestemmelser, der imødegår forurening af grundvandet. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00