Rammer for by og land

20.E.2


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Håstrupvej i Smidstrup

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som let industri, håndværksvirksomhed og lignende.

Miljø
En lokalplan for området skal fastlægge bestemmelser, der imødegår forurening af grundvandet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00