Rammer for by og land

20.E.1


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Vellingvej i Smidstrup

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed. Der kan opføres kontor- og forretningslokaler i tilknytning til en virksomhed. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende.

Opholdsarealer
Der skal udlægges arealer til et beplantningsbælte, som afgrænser området mod de tilstødende boligområder og mod det åbne land.

Miljø
En lokalplan for området skal fastlægge bestemmelser, der imødegår forurening af grundvandet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00