Rammer for by og land

19.E.1


Bestemmelser

Plannummer 19.E.1 
Plannavn Erhvervsområde ved Fredericiavej i Skærup 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, fremstillings-, værksteds- og lagervirksomhed. Der kan opføres kontor- og forretningslokaler i tilknytning til en virksomhed. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende. 
Opholdsarealer Der skal udlægges arealer til et beplantningsbælte, som afgrænser området mod Fredericiavej og mod det åbne land. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00