Rammer for by og land

19.B.2


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Æblehaven i Skærup

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse, fællesanlæg såsom beboerhus, fællesantennemast og lignende.

Bebyggelsens omfang
For den del af området, der er omfattet af lokalplan 5.2-2, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00