Rammer for by og land

19.B.2


Bestemmelser

Plannummer 19.B.2 
Plannavn Boligområde ved Æblehaven i Skærup 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse, fællesanlæg såsom beboerhus, fællesantennemast og lignende. 
Bebyggelsens omfang For den del af området, der er omfattet af lokalplan 5.2-2, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00