Rammer for by og land

19.B.1


Bestemmelser

Plannummer 19.B.1 
Plannavn Boligområde ved Munkevej og Overbyvej i Skærup 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse, fællesanlæg såsom beboerhus, fællesantennemast og lignende samt mindre butikker og erhverv, der kan indpasses i området. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Opholdsarealer Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområde, samt kvarterpark. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00