Rammer for by og land

18.R.2


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Bredstenvej i Skibet

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, sti, eng og naturområde.

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00