Rammer for by og land

18.R.2


Bestemmelser

Plannummer 18.R.2 
Plannavn Rekreativt område ved Bredstenvej i Skibet 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, sti, eng og naturområde. 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00