Rammer for by og land

18.O.3


Bestemmelser

Plannummer 18.O.3 
Plannavn Offentligt område ved Bredstenvej i Skibet 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, legepark med tilhørende faciliteter og rekreative formål, skov, stier og opholdsarealer. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Udnyttelse af området skal ske efter en samlet plan. Der skal i planen tages særligt hensyn til de landskabelige forhold, samt det kulturhistoriske miljø. Afgrænsningen af nyere områder mod det åbne land skal fremstå med beplantning, efter en nærmere vurdering. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00