Rammer for by og land

18.O.2


Bestemmelser

Plannummer 18.O.2 
Plannavn Offentligt område ved Jennumvej i Skibet 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, grønt område, idrætsanlæg og vej. Der må ikke opføres bebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Beplantning må kun ske på grundlag af en godkendt plan for området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00