Rammer for by og land

18.O.2


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Jennumvej i Skibet

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, grønt område, idrætsanlæg og vej. Der må ikke opføres bebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Beplantning må kun ske på grundlag af en godkendt plan for området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00