Rammer for by og land

18.B.7


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Vardevej i Skibet

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der er uden gener for omgivelserne.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. En lokalplan for området skal udarbejdes på grundlag af en samlet plan, efter principperne i Strukturplan for Skibet. De landskabelige forhold skal indgå med særlig vægt.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området, der er i landzone skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00