Rammer for by og land

17.E.2


Bestemmelser

Plannummer 17.E.2 
Plannavn Erhvervsområde ved Billundvej i Ny Nørup 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 11.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Der kan etableres en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning på maksimalt 1.000 m². 
Bebyggelsens omfang Hele byggeriet på grunden skal udgøre et arkitektonisk helhedsindtryk, hvor bygninger, småskure m.m. udføres i de samme farver og materialer, der er afstemt efter hinanden. 
Miljø Der er registreret jordforurening på vidensniveau 2 inden for området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00