Rammer for by og land

17.E.2


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Billundvej i Ny Nørup

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
11.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Der kan etableres en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning på maksimalt 1.000 m².

Bebyggelsens omfang
Hele byggeriet på grunden skal udgøre et arkitektonisk helhedsindtryk, hvor bygninger, småskure m.m. udføres i de samme farver og materialer, der er afstemt efter hinanden.

Miljø
Der er registreret jordforurening på vidensniveau 2 inden for området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00