Rammer for by og land

16.R.1


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Højen Ådal, Ny Højen

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, sti og naturområde.

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for anden bebyggelse end de for driften nødvendige bygninger.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00