Rammer for by og land

16.R.1


Bestemmelser

Plannummer 16.R.1 
Plannavn Rekreativt område ved Højen Ådal, Ny Højen 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, sti og naturområde. 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for anden bebyggelse end de for driften nødvendige bygninger. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00