Rammer for by og land

1.6.R.1


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Nørremarksvej i Vejle

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov, landbrug, grønt område med tilhørende stier samt kolonihaver.

Bebyggelsens omfang
Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00