Rammer for by og land

1.6.O.8


Bestemmelser

Plannummer 1.6.O.8 
Plannavn Offentligt område ved Tirsbæk Strandvej i Vejle 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, badestrand med tilhørende anlæg. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00