Rammer for by og land

1.6.O.1


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Bjørnekærvej i Vejle

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige og rekreative formål, grønne områder, boldbaner og klubhus.

Opholdsarealer
Området skal indgå som en del af den økologiske forbindelseslinie, der er udpeget i Regionplan 2005. Inden for området skal der udlægges grønne områder, bestående af grønne kiler og beplantningsbælter. Langs vejene skal der udlægges grønne bælter. Den nærmere afgrænsning af de grønne områder fastlægges i en lokalplan. De grønne områder udlægges efter principperne i Strukturplan for Regionalt Centerområde Lysholt.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00